SOBOTY w lipcu i w sierpniu KSIĘGARNIA będzie zamknięta.
Darmowa dostawa od 199,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

Warunki i zasady sprzedaży w Księgarni Internetowej Paulistki

-Regulamin-


Działająca pod adresem http://www.ksiegarnia.paulistki.pl (dalej: „Księgarnia Internetowa Paulistki”) jest platformą prowadzoną przez:


Paulistki Wydawnictwo-Księgarnia
ul. Kredytowa 8, 00-062 Warszawa NIP 525-24-89-204 Tel.: +48.22.828.75.21
E-mail: ksiegarnia@paulistki.plAkceptacja regulaminu jest warunkiem użytkowania księgarni internetowej www.ksiegarnia.paulistki.pl


SŁOWNICZEK:


Sklep Internetowy ksiegarnia.paulistki.pl – sklep działający pod adresem http://www. ksiegarnia.paulistki.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Magazyn– miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów; magazyn prowadzony jest przez Paulistki Wydawnictwo-Księgarnia w Warszawie.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Dostawca - firma dostarczająca towar w przypadku Księgarni Internetowej Paulistki to: Poczta Polska S.A

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Księgarnia Internetowa Paulistki skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z magazynu za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany przez Klienta;

Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Księgarnię Internetową Paulistki, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Księgarni Internetowej Paulistki, oraz o promocjach i konkursach.

Baza Księgarni Internetowej – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Księgarni Internetowej Paulistki. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających z Księgarni Internetowej Paulistki służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

Koszyk – element Księgarni Internetowej Paulistki, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp. Klient, składając zamówienie, może w koszyku wpisać numer kodu rabatowego uprawniającego do zniżki (w zależności od rodzaju kodu).

Strona produktowa – strona w Księgarni Internetowej Paulistki, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Księgarni Internetowej Paulistki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.


§ 1.
Warunki realizacji zamówienia

1. Aby złożyć zamówienie w Księgarni Internetowej Paulistki, niezbędne jest posiadanie adresu e-mail i założenie konta.

2. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.ksiegarnia.paulistki.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” , a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

3. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z Księgarnią Internetową Paulistki.

4. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
•           zamawiany towar;
•        adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;
•           sposób dostawy, jeśli ponosi koszty wysyłki;
•           sposób płatności;
•           istnieje możliwość wpisania kodu rabatowego otrzymanego od Księgarni Internetowej Paulistki.

Zamówiony towar może być dostarczony do Klienta w zależności od jego wyboru:
•           na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu
•           na adres Księgarni Paulistki w Warszawie, ul. Kredytowa 8

6. Możliwość skorzystania przez Klienta ze sposobu realizacji zamówienia określonego w §1 pkt. 5 może być czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, między innymi takie jak: strajki, problemy z terminową dostawą zamówień przez Dostawcę, itp.

7. Księgarnia Internetowa Paulistki nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

8. Dostawy towaru są realizowane przeważnie w dni robocze w godzinach od 10.00 do 18.00 na podstawie danych podanych w e-mail, lub umieszczonych przy zrealizowanym zamówieniu w historii zamówień.

9. Jeśli w Magazynie zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta, a nowa dostawa nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Księgarnia Internetowa Paulistki wyśle do Klienta wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

10. W przypadku, gdy Księgarnia Internetowa Paulistki uzna, że realizacja częściowa lub całości zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzję o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu. O zaistniałym fakcie Klient zostanie poinformowany wysłaną informacją na adres e-mail.

11. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Księgarnia Internetowa Paulistki.

12. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Księgarnia Internetowa Paulistki ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Księgarnia Internetowa Paulistki ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry, Księgarnia Internetowa Paulistki zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

 

§ 2.
Ceny towarów

1. Księgarnia Internetowa Paulistki zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.ksiegarnia.paulistki.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Księgarni Internetowej Paulistki, za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny na stronie Księgarni Internetowej Paulistki zamieszczone przy oferowanym produkcie:
•           zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
•           nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Księgarni Internetowej Paulistki w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www.ksiegarnia.paulistki.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

5. Księgarnia Internetowa Paulistki zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

6. Promocje w Księgarni Internetowej Paulistki nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Jeżeli np. system komputerowy, w wyniku błędu, omyłkowo przy składaniu zamówienia połączy dwie lub więcej promocji, zamówienie to zostanie anulowane.

7. Ceny towarów obowiązujące w Księgarni Internetowej Paulistki obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: http://www.ksiegarnia.paulistki.pl.

8. Ceny produktów wydanych przez Paulistki Wydawnictwo-Księgarnia dla Klientów, zajmujących się dalszą odsprzedażą uzgadniane są indywidualnie z pracownikiem Paulistki Wydawnictwo-Księgarnia za pośrednictwem e-mail wydawnictwo@paulistki.pl.

 

§ 3.
Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu wysłania paczki, co jest równoznaczne ze zmianą statusu zamówienia na "wysłane" przez pracownika Księgarni Internetowej Paulistki. 

2. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się z Księgarnią Internetową Paulistki, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ksiegarnia@paulistki.pl.

3. Każde zamówienie może być przez zamawiającego anulowane do czasu kiedy posiada ono status „realizowane”. Jeżeli paczka została już wysłana, klient zobowiązany jest ją odebrać, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).

4. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana, lub w innej formie uzgodnionej z pracownikiem Księgarni Internetowej Paulistki.

 

§ 4.
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
•           gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Dostawcy. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Księgarni Internetowej Paulistki;
•           przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Księgarnię Internetową Paulistki potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję.

2. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony poza granicami Polski można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Księgarnię Internetową Paulistki potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.

3. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Księgarni Internetowej Paulistki lub Paulistki Wydawnictwo-Księgarnia.

4. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.

5. W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych Księgarnia Internetowa Paulistki  zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

6. Na dokonanie przedpłaty Klient ma 7 dni od daty złożenia zamówienia. Po tym terminie, jeżeli Klient nie potwierdzi zamówienia, zostaje ono anulowane.

7. Wpłaty należy kierować na konto Paulistki Wydawnictwo-Księgarnia.

8. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

 

§ 5.                                                                                            
Czas realizacji zamówień

1. Czas wysyłki zamówienia przez Księgarnię Internetową Paulistki wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych, jeżeli towar znajduje się na Magazynie. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z § 1) do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Dostawcę. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.

2. Zamówiony towar na terenie Polski może być dostarczony za pośrednictwem Dostawcy pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres dostawy.

3. Zamówiony towar poza terenem Polski jest dostarczany pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym adres dostawy za pośrednictwem Dostawcy.

4. Księgarnia Internetowa Paulistki nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne tj. strajki, klęski żywiołowe, wojny, itp.

5. Księgarnia Internetowa Paulistki nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Dostawca uszkodzi przesyłkę, dokłada jednak wszelkich starań, aby ją odpowiednio zabezpieczyć.

 

§ 6.
Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)  

1. Księgarnia Internetowa Paulistki w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go drogą e-mailową o sposobie dalszego postępowania.

2. Warunkiem koniecznym, aby Księgarnia Internetowa Paulistki rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres: Paulistki Wydawnictwo-Księgarnia, ul. Kredytowa 8, 00-062 Warszawa.

3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Księgarnia Internetowa Paulistki naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 7.
Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane:
•           kontaktując się z Księgarnią Paulistki w Warszawie przy ul. Kredytowej 8 od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do 18:00.
•           samodzielnie anulując zamówienie na stronie www.ksiegarnia.paulistki.pl, gdy nie jest jeszcze przyjęte do realizacji.

2. Każdy zamówiony w Księgarni Internetowej Paulistki towar, za wyjątkiem prasy oraz rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audialnych, wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, można zwrócić w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od otrzymania zrealizowanego zamówienia.

3. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar. Konieczne jest złożenie oświadczenia zwrotu.

4. Rezygnacji, zgodnie z §7 pkt. 3, można dokonać z całości lub jego części, z wyłączeniem okoliczności wskazanych w § 9 Regulaminu:
•           po odebraniu przesyłki dostarczonej przez Dostawcę, należy zamówienie zabezpieczyć i skontaktować się z pracownikiem Księgarni Internetowej Paulistki, w celu ustalenia sposobu dokonania zwrotu.

5. W przypadku zwrotu zamówienia dostarczonego za pośrednictwem Dostawcy Księgarnia Internetowa Paulistki:

•          zwraca Klientowi należność za odesłany towar;
•           nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem;
•           nie zwraca kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta.

6. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy, przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

 

§ 8.
Newsletter Księgarni Internetowej Paulistki


1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Księgarni Internetowej Paulistki

2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Księgarnię Internetową Paulistki korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

 

§ 9.
Dane osobowe

1. Rejestrując się w Księgarni Internetowej Paulistki Klient zawiera umowę na realizację zamówień dokonywanych w Księgarni Internetowej Paulistki lub podejmuje działania przed zawarciem umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Księgarnię Internetową Paulistki. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Zgodne z rozporządzeniem, Klienci Księgarni Internetowej Paulistki mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 

§ 10.
Postanowienia końcowe

1. Obecność towaru na stronach Księgarni Internetowej Paulistki nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. Towary prezentowane na stronach Księgarni Internetowej Paulistki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. Księgarnia Internetowa Paulistki nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Szczegółowe Zasady ochrony danych osobowych dostępne są Polityce Prywatności Księgarni Internetowej Paulistki

5. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Księgarni Internetowej Paulistki wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Księgarni Internetowej Paulistki.

6. Księgarnia Internetowa Paulistki dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

7. Ceny podane w Księgarni Internetowej Paulistki są ważne tylko w ofercie internetowej i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w innych punktach sprzedaży produktów Paulistki Wydawnictwo-Księgarnia.

8. Księgarnia Internetowa Paulistki i Księgarnia Paulistki w Warszawie, ul. Kredytowa 8 są patronackimi punktami sprzedaży Edycji Świętego Pawła, co nie oznacza, że powielają promocje i wyprzedaże proponowane przez Edycję Świętego Pawła oraz Sklep Internetowy edycja.pl.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271) oraz Ustawy o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).

10. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Księgarnię Internetową Paulistki są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 30 czerwca 2012 r.

12. Ostatnia modyfikacja Regulaminu została dokonana 30 czerwca 2012 r.

13. Ostatnia modyfikacja Regulaminu została dokonana 24 grudnia 2014 r. ze względu na wejście w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

14. Księgarnia Internetowa Paulistki zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.ksiegarnia.paulistki.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia powyższego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

pixel