Uzdrowienie z poczucia krzywdy

  • Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Fundament
Uzdrowienie z poczucia krzywdy
29,90 zł
/ szt. brutto
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Darmowa dostawa od 199,00 zł

Zamieszczone w książce rozważania proponują medytację fundamentu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli pod kątem wewnętrznego uzdrowienia z poczucia krzywdy. Odczucie skrzywdzenia, jakie męczy nas nieraz latami, zniekształca nasze sumienia, deformuje oceny moralne, zafałszowuje nasze myśli, słowa i czyny. Żyjąc w głębokim poczuciu krzywdy, łatwo stajemy się podejrzliwi i skłonni widzieć w naszych bliźnich raczej zło niż dobro. Rekolekcyjna atmosfera modlitwy i ciszy zaprasza do przekraczania niszczącego nas i nasze więzi poczucia skrzywdzenia. To, co w czasie osobistej modlitwy traktujemy nieraz jako rozproszenie - na przykład myśli krążące wokół krzywdy i krzywdziciela - bywa tak naprawdę owocem działania Ducha Świętego, który jest Duchem prawdy, miłosierdzia, przebaczenia, współczucia i pojednania.

WSTĘP ..... 5

Ważna nowa propozycja duszpasterska ..... 6

Ćwiczenia duchowne darem na czasy przełomu ..... 7

Świadomy wybór wiary ..... 8

Droga Ćwiczeń duchownych ..... 10

Rozważania rekolekcyjne oparte na

Ćwiczeniach duchownych ..... 11

Wprowadzenie do metody medytacji ..... 15

I. WARUNKI MODLITWY MEDYTACYJNEJ ..... 17

1. Dobrowolne wejście w wyciszenie wewnętrzne ..... 17

2. Cywilizacja audiowizualna ..... 18

3. Zaufać ciszy ..... 20

4. Odpowiednie miejsce medytacjI ..... 22

5. Zostaw wszelkie troskI ..... 23

II. METODA MEDYTACJI ..... 25

1. Doniosłość przygotowania do medytacjI ..... 25

2. Metoda przygotowania do medytacjI ..... 26

3. Smak słowa Bożego ..... 28

4. Początek medytacjI ..... 29

5. Słowo Boże zasadniczym źródłem medytacji chrześcijańskiej ..... 31

6. Słowo Boże zdolne osądzić myśli serca ..... 33

7. Serdeczna rozmowa kończąca medytację ..... 35

8. Refleksja po medytacji ..... 37

9. Powtórzenia medytacji ..... 40

10. Postawa ciała na modlitwie ..... 41

III. KIEROWNICTWO DUCHOWE W REKOLEKCJACH IGNACJAŃSKICH ..... 43

1. Ojciec Ignacy o indywidualnym prowadzeniu ..... 43

2. Cel kierownictwa duchowego ..... 45

3. O czym rekolektant rozmawia z kierownikiem duchowym? ..... 45

4. "Przestroga” św. Ignacego LoyolI ..... 47

IV. CODZIENNY RACHUNEK SUMIENIA ..... 49

1. Dziękować Bogu za otrzymane dobrodziejstwa ..... 50

2. Prosić o łaskę poznania grzechów i odrzucenia

ich precz ..... 51

3. Żądać od duszy swojej zdania sprawy ..... 53

4. Prosić Boga o przebaczenie win ..... 56

5. Postanowić poprawę przy Jego łasce ..... 59

WPROWADZENIA DO MEDYTACJI ..... 61

V. OBYM POZNAŁ SIEBIE, OBYM POZNAŁ CIEBIE ..... 63

1. Moc słowa Bożego ..... 64

2. Poznanie Boga i siebie ..... 64

3. Przyjrzeć się uważnie sobie ..... 66

4. Rekolekcje, czyli zbierać na nowo ..... 69

VI. WYJDŹ, ABY STANĄĆ NA GÓRZE WOBEC PANA ..... 73

1. Zmęczenie Eliasza ..... 74

2. Co ty tu robisz, Eliaszu? ..... 75

3. Moje groty życia ..... 78

4. Szmer łagodnego powiewu ..... 79

VII. OJCZE NASZ, KTÓRYŚ JEST W NIEBIE ..... 83

1. Świadectwo modlitwy ..... 84

2. Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz ..... 85

3. Niech przyjdzie Twoje królestwo ..... 86

4. Chleba naszego powszedniego daj nam ..... 89

5. Przebacz nam nasze winy ..... 91

6. Zachowaj nas od złego ..... 92

VIII. DWÓCH LUDZI PRZYSZŁO DO ŚWIĄTYNI ..... 95

1. Modlitwa faryzeusza ..... 96

2. Modlitwa celnika ..... 99

3. Radykalny ewangeliczny przewrót ..... 102

IX. WYBIERAJCIE ŻYCIE ..... 105

1. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? ..... 106

2. Doświadczenie Boga Ojca dającego życie ..... 107

3. Odpowiedzialność za życie ..... 108

4. Zrezygnować ze statusu ofiary ..... 109

5. Pokonać podejrzliwość ..... 110

X. CZŁOWIEK STWORZONY JEST ..... 113

1. Fundament Ćwiczeń duchownych ..... 113

2. Człowiek najdoskonalszym dziełem Boga ..... 115

3. Chwalić Boga ..... 116

4. Czcić Boga ..... 119

5. Służyć Bogu ..... 120

6. Zbawić swoją duszę ..... 121

XI. MOJE SERCE SIĘ NIE PYSZNI ..... 123

1. Pokora, ład i pokój ..... 123

2. Nieład i niepokój ..... 124

3. Rodzaje ludzkiej pychy ..... 126

XII. JEŻELI SIĘ NIE STANIECIE JAK DZIECI ..... 131

1. Kto by między wami chciał stać się wielki ..... 131

2. Przyjmowanie i dawanie ..... 135

3. Tajemnica dziecięctwa Bożego ..... 136

XIII. TRZEBA STAĆ SIĘ CZŁOWIEKIEM WOLNYM ..... 139

1. Cała natura wybucha miłością ..... 140

2. Szukajcie, czego szukacie ..... 141

3. Postawa wolności wobec stworzeń ..... 142

4. Łaska zapomnienia o sobie ..... 145

XIV. WOLNOŚĆ JEZUSA I NASZA ..... 147

1. Dążenie do wolności ..... 148

2. Jezus Chrystus źródłem wolności ..... 149

3. Wolność Jezusa wobec życia doczesnego ..... 150

4. Wolność Jezusa wobec posiadania materialnego . ..151

5. Wolność Jezusa wobec potrzeb ciała ..... 153

6. Wolność Jezusa wobec ludzkiej miłości ..... 155

XV. ŻYCIE CZŁOWIEKA NIE ZALEŻY OD JEGO MIENIA . ..157

1. Zmartwienia i marzenia bogacza ..... 158

2. Komu przypadnie to, coś przygotował? ..... 160

3. Psychologia namiętności ..... 162

XVI. SŁOWO BOŻE ŹRÓDŁEM NAWRÓCENIA ..... 165

1. Bogaci i biedni ..... 166

2. Jezus pragnie zbawić wszystkich ..... 168

3. Eschatologiczny wymiar życia ..... 169

4. Słuchanie słowa Bożego źródłem nawrócenia ..... 171

XVII. OD JAK DAWNA TO MU SIĘ ZDARZA? ..... 175

1. O, plemię niewierne, jak długo mam być z wami?..176

2. Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy ..... 178

3. Zaradź memu niedowiarstwu! ..... 181

XVIII. PANIE, ILE RAZY MAM PRZEBACZYĆ? ..... 185

1. Jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia ..... 186

2. Dwóch dłużników ..... 188

3. Przebaczmy tym, którzy nas o to proszą ..... 191

XIX. WSZYSCY JESTEŚMY DŁUŻNIKAMI BOGA ..... 193

1. Jezus w domu faryzeusza Szymona ..... 194

2. Szymonie, mam ci coś do powiedzenia ..... 196

3. Odpuszczone są jej liczne grzechy ..... 198

XX. NOWA SPRAWIEDLIWOŚĆ ..... 201

1. Nie zazdrość niesprawiedliwym ..... 202

2. Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? ..... 204

3. Niech nikt nie rozpacza ..... 207

XXI. W NIM ŻYJEMY ..... 211

1. Przypowieść o skarbie ..... 211

2. Przypowieść o drogocennej perle ..... 213

3. Bóg na naszej drodze życia ..... 214

4. Radykalna decyzja ..... 216

ROZWAŻANIA REKOLEKCYJNE ..... 217

XXII. PIĘTNO LUDZKIEJ KRZYWDY ..... 219

1. Któż z nas nie czuł się skrzywdzony? ..... 220

2. Krzywdzeni nie tylko w domu rodzinnym ..... 221

3. Nie da się uciec od krzywdy ..... 222

4. Stawić czoła krzywdzie ..... 222

5. Gdzie wzmógł się grzech ..... 224

6. Pragnienie pokonania poczucia krzywdy ..... 224

7. Zachęta do młodych ..... 225

XXIII. DLACZEGO LUDZIE SIEBIE KRZYWDZĄ? ..... 227

1. Krzywda i ludzka wolność ..... 227

2. Pierwotne pęknięcie ludzkiego serca ..... 228

3. Krzywda jako przerzucanie własnego cierpienia na innych ..... 229

4. Doświadczenie krzywdy powszechnym ludzkim problemem ..... 230

5. Przekroczyć poczucie krzywdy ..... 231

6. Pojednanie z sobą koniecznym warunkiem pojednania z innymi ..... 232

7. Źródła przebaczenia i pojednania ..... 233

XXIV. KRZYWDA W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH ..... 235

1. Skrzywdzenia w dzieciństwie i w okresie dojrzewania ..... 235

2. Historia rodzinna ..... 236

3. Trudne układy rodzinne ..... 237

4. Patologie rodzinne ..... 238

5. Relacje przedmałżeńskie i małżeńskie ..... 239

6. Relacje dorosłych dzieci z rodzicami ..... 241

7. Relacje z rodzeństwem ..... 241

8. Inne relacje międzyludzkie ..... 242

XXV. SZTUKA STAWIANIA CZOŁA CIERPIENIU Z POWODU KRZYWDY ..... 245

1. Dwa skrajne podejścia do cierpienia ..... 246

2. Ciężkie skrzywdzenia bez cierpienia ..... 247

3. Sztuczne przyspieszenie uzdrowienia ..... 249

4. Cierpienie dla cierpienia ..... 250

5. Koncentracja na własnym cierpieniu ..... 252

XXVI. UCZUCIA TOWARZYSZĄCE POCZUCIU SKRZYWDZENIA ..... 253

1. Czym jest uzdrowienie z poczucia krzywdy? ..... 253

2. Lęki osoby skrzywdzonej ..... 254

3. Skutki trwania w lęku ..... 256

4. Niebezpieczeństwo ucieczki w nałogi ..... 256

5. Rozżalenie i gniew ..... 257

6. Ból skrzywdzenia nie jest wieczny ..... 258

7. Dwa rodzaje cierpienia ..... 259

XXVII. WYPOWIADANIE POCZUCIA KRZYWDY I UCZUĆ MU TOWARZYSZĄCYCH ..... 263

1. Szukanie pomocy w skrzywdzeniu ..... 263

2. Werbalizacja stanu skrzywdzenia ..... 264

3. Czy można zamknąć się we własnym poczuciu skrzywdzenia? ..... 266

4. Przebaczenie a pojednanie ..... 267

5. Wziąć odpowiedzialność za wyrządzoną krzywdę ..... 268

XXVIII. DYNAMIKA UZDROWIENIA Z POCZUCIA KRZYWDY ..... 271

1. Klucz do zdrowia w rękach osoby skrzywdzonej ..271

2. Psychoterapia wstępem do osobistej modlitwy ..... 273

3. Utożsamienie się z Ukrzyżowanym ..... 274

4. Akt pokory, który leczy z nienawiści ..... 275

XXIX. DYNAMIKA UZDROWIENIA WEWNĘTRZNEGO ..... 279

1. Pierwsza zdecydowanie wygrana walka wewnętrzna ..... 279

2. Wylewać duszę przed Panem ..... 280

3. Pojednanie z osobą zmarłą ..... 283

4. Uleczona przeszłość szkołą ojcostwa i macierzyństwa ..... 284

XXX. OD PRZEBACZENIA DO POJEDNANIA ..... 287

1. Warunki rozmowy osoby skrzywdzonej

z krzywdzicielem ..... 287

2. Bez wzajemnych wyjaśnień ..... 289

3. Aby móc pomagać innym ..... 291

4. Aby być silniejszym od śledczego ..... 292

5. Odporność na kolejne zranienia ..... 293

6. Dwie prośby skierowane do Jezusa ..... 295

7. Bliskość Boga jest bliskością szukającą ..... 296

8. Kiedyśmy nieulękli, Ty się radujesz ..... 298

XXXI. JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ PROPONOWANE ROZWAŻANIA? ..... 301

1. Dla odprawienia ośmiodniowych rekolekcji zamkniętych ..... 301

2. Dla odprawienia rekolekcji ignacjańskich w życiu codziennym ..... 304

3. Jako wprowadzenie do przedłużonej modlitwy indywidualnej ..... 305

4. Jako duchowa lektura ..... 305

Producent
Kod produktu
9788375059199
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel