Wprowadzenie do chrześcijaństwa

Wprowadzenie do chrześcijaństwa
79,00 zł
/ szt. brutto
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Darmowa dostawa od 199,00 zł
Joseph Ratzinger Stron: 890 Format: 150 x 220 mm (oprawa twarda) Rok wydania: 2017 SPIS TREŚCI Przedmowa Jak rozumieć Wprowadzenie do chrześcijaństwa Przedmowa Wykaz skrótów Część A Wierzyć po chrześcijańsku Wyznanie wiary Wprowadzenie do chrześcijaństwa Wykłady o apostolskim wyznaniu wiary Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania dziesiątego Przedmowa do wydania koreańskiego Przedmowa do wydania słoweńskiego Przedmowa do nowego wydania Wprowadzenie. "Wierzę - Amen" Rozdział pierwszy Wiara w dzisiejszym świecie 1. Wątpienie i wiara - sytuacja człowieka wobec zagadnienia Boga 2. Skok w wiarę - tymczasowa próba określenia istoty wiary 3. Dylemat wiary w dzisiejszym świecie 4. Granice nowożytnego pojmowania rzeczywistości a miejsce wiary 5. Wiara jako stanie przy czymś i rozumienie 6. Racjonalność wiary 7. "Wierzę w Ciebie" Rozdział drugi Eklezjalna postać wiary 1. Uwaga wstępna do historii i struktury apostolskiego wyznania wiary 2. Granice i znaczenie tekstu 3. Wyznanie wiary i dogmat 4. Symbol apostolski jako wyraz struktury wiary Część I Bóg Rozdział pierwszy Wstępne pytania na temat Boga 1. Zakres zagadnienia 2. Wyznanie wiary w jednego Boga Rozdział drugi Biblijna wiara w Boga 1. Problem historii o płonącym krzewie 2. Wewnętrzne założenie wiary w Jahwe: Bóg ojców 3. Jahwe, Bóg ojców i Bóg Jezusa Chrystusa 4. Idea imienia 5. Dwa aspekty biblijnego pojęcia Boga Rozdział trzeci Bóg wiary i Bóg filozofów 1. Pierwotny Kościół opowiada się za filozofią 2. Przeobrażenie Boga filozofów 3. Jak się odzwierciedla to zagadnienie w tekście wyznania wiary Rozdział czwarty Wyznanie Boga dzisiaj 1. Prymat Logosu 2. Bóg osobowy Rozdział piąty Wiara w Boga Trójjedynego 1. Uwagi wstępne 2. Ku pozytywnemu nadaniu sensu Część II Jezus Chrystus Rozdział pierwszy "Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego" I. Problem wyznania Jezusa Chrystusa dzisiaj II. Jezus, który jest Chrystusem: zasadnicza forma wyznania chrystologicznego 1. Dylemat nowożytnej teologii: Jezus czy Chrystus? 2. Obraz Chrystusa w wyznaniu wiary 3. Punkt wyjścia wyznania wiary: krzyż 4. Jezus, który jest Chrystusem III. Jezus Chrystus - prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek 1. Postawienie zagadnienia 2. Współczesny stereotyp "historycznego Jezusa" 3. Słuszność dogmatu chrystologicznego IV. Drogi chrystologii 1. Teologia wcielenia i teologia krzyża 2. Chrystologia i nauka o odkupieniu 3. Chrystus - "człowiek ostatni" Ekskurs: struktury chrześcijaństwa Rozdział drugi Rozwój wyznania wiary w Chrystusa w chrystologicznych artykułach wiary 1. "Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny" 2. "Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion" 3. "Zstąpił do piekieł" 4. "Trzeciego dnia zmartwychwstał" 5. "Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego" 6. "Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych" Część trzecia Duch i Kościół Rozdział pierwszy Wewnętrzna jedność ostatnich artykułów symbolu wiary Rozdział drugi Dwa główne zagadnienia artykułu o Duchu Świętym i o Kościele 1. "Święty Kościół powszechny" 2. "Ciała zmartwychwstanie" Wiara, historia i filozofia Wobec oddźwięku na moje "Wprowadzenie do chrześcijaństwa" Słowo końcowe do dyskusjiz Walterem Kasperem Egzystencja chrześcijańska w świetle wiary Chrześcijaństwo [artykuł w leksykonie, 1972] Początki Kwestia istoty chrześcijaństwa Dzieje chrześcijaństwa O sensie bycia chrześcijaninem Przedmowa Pierwsze kazanie Czy jesteśmy zbawieni? Albo: Hiob rozmawia z Bogiem Chrześcijaństwo jako adwent Niespełniona obietnica Czy jesteśmy zbawieni? Ukryty Bóg Drugie kazanie Wiara jako służba Zbawienie chrześcijan i zbawienie świata Wcielenie Boga, uchrystusowienie człowieka Sens historii zbawienia Trzecie kazanie Nade wszystko: miłość Miłość wystarczy Po co wiara? Prawo obfitości Wiara, nadzieja, miłość Po co jeszcze chrześcijaństwo? Patrzeć na Chrystusa Ćwiczenie się w wierze, nadziei, miłości Przedmowa I. Wiara 1. Wiara w życiu codziennym jako fundamentalna postawa ludzka 2. Czy agnostycyzm jest drogą wyjścia? Intermedium: Głupota rozsądnych i warunki prawdziwej mądrości 3. Naturalna wiedza o Bogu 4. Wiara "nadprzyrodzona" i jej przyczyny 5. Rozwinięcie głównej hipotezy a) Utwierdzenie wiary w wizji Jezusa i świętych b) Weryfikacja wiary w życiu c) "Ja", "ty" i "my" w wierze II. Nadzieja 1. Nowożytny optymizm i chrześcijańska nadzieja 2. Trzy biblijne przykłady na istotę chrześcijańskiej nadziei a) Prorok Jeremiasz b) Apokalipsa św. Jana c) Kazanie na Górze 3. Bonawentura i Tomasz z Akwinu o chrześcijańskiej nadziei III. Nadzieja i miłość 1. Nadzieja i miłość w zwierciadle swoich przeciwieństw a) Zanikanie nadziei i miłości w ociężałości serca (acedia) b) Córki ociężałości c) Odmiany despotyczności: pelagianizm mieszczański i pelagianizm pobożnych d) Strach, nadzieja, miłość 2. Istota miłości a) Miłość jako "tak" b) Miłość i prawda - miłość i krzyż c) Czym jest miłość siebie samego? 3. Istota i droga agapy 4. Słowo Kazania na Górze Epilog Dwie homilie o wierze i miłości "Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" - homilia odnośnie do Łk 10,25-37 Czyste spojrzenie i dobra droga - homilia w święto świętego cesarza Henryka Część B Żyć po chrześcijańsku Stać się nowym człowiekiem w Chrystusie Chrzest, wiara i przynależność do Kościoła - jedność struktury i treści 1. Wstępne rozważania na temat sensu i struktury sakramentów 2. Słowo w akcie chrztu: przywołanie Trójcy 3. Tło formuły trynitarnej: wyznanie interrogacyjne 4. Uwarunkowanie wyznania dialogicznego: katechumenat 5. Znak wody 6. Chrzest, wiara i Kościół Suplement. Kwestia chrztu dzieci Dlaczego chrzcimy dzieci? Nawrócenie, pokuta i odnowa Rozmowa między Franzem Greinerem i Josephem Ratzingerem Co świętujemy w niedzielę? Jak świętujemy niedzielę? Słowo Boże nie jest niczyim sługą O istocie egzystencji chrześcijańskiej Kazanie w uroczystość świętego Korbiniana Wiara jako naśladowanie - powołanie do świętości Naśladowanie Chrystusa Dar w Kościele i dla Kościoła Kazanie z okazji konsekracji dziewic "Tak oto wdzięczność staje się drogowskazem..." Kazanie z okazji Roku Świętego Wolfganga w diecezji Ratyzbona O teologii małżeństwa I. "Sakramentalność" małżeństwa 1. Stanowisko Jezusa wobec małżeństwa 2. Małżeństwo w Liście do Efezjan 3. Uwagi dogmatyczno-historyczne 4. Rezultat II. Punkt wyjścia dla etosu małżeństwa chrześcijańskiego 1. Etos małżeństwa według Augustyna 2. Wpływ antycznego naturalizmu i etos małżeństwa w scholastyce 3. Próba nowego ukierunkowania III. Różne płaszczyzny rzeczywistości małżeństwa IV. Normy dla etosu małżeństwa 1. Miłość i potomstwo 2. Kwestia jedności i nierozerwalności Uwagi końcowe: małżeństwo i dziewictwo Historia teologii miłości [artykuł w leksykonie, 1961] Kwestia nierozerwalności małżeństwa Uwagi do orzeczenia dogmatyczno-historycznego i jego współczesnego znaczenia I. Ojcowie II. Decreta Gratiani III. Luter i Trydent IV. Wnioski końcowe Spojrzenie wstecz na Synod Biskupów z 1980 roku poświęcony małżeństwu i rodzinie Zewnętrzny przebieg Synodu Biskupów Wypowiedzi merytoryczne Część pierwsza: Zmysł wiary, znaki czasu, prawo stopniowalności Część druga: Teologia małżeństwa i rodziny 1. Podstawy 2. Wiara i sakrament 3. Nierozerwalność małżeństwa 4. Status kobiety 5. Małżeństwo chrześcijańskie a kultura niechrześcijańska 6. Małżeństwo mieszane Część trzecia: Zagadnienia duszpasterskie 1. Problem "Humanae vitae" a) Pozytywne założenie b) Antykoncepcja, demografia i pomoc na rzecz rozwoju c) Etyczne sedno d) Zastosowanie w duszpasterstwie 2. Pozostałe tematy duszpasterskie Kto trwa w miłości. Słowo o małżeństwie List Pasterski na Wielki Post 1980 roku Klara, "milczące słowo" życia dla Kościoła Kazanie na wspomnienie świętej Klary Bóg zawsze idzie przed nami Kazanie z okazji 400-lecia urodzin Marii Ward Franciszek Salezy Kazanie na wspomnienie św. Franciszka Salezego Część C Działać po chrześcijańsku Sumienie w historii Wykład dla Towarzystwa Reinholda Schneidera Istota i znaczenie sumienia "Las Casas" i problem sumienia Sumienie i prawda 1. Rozmowa o błędnym sumieniu i pierwsze wnioski 2. Newman i Sokrates - drogowskazy do sumienia 3. Systematyczne konsekwencje: dwa wymiary sumienia a) Anamneza b) Conscientia 4. Epilog: sumienie i łaska Spór o moralność Kwestie podstaw wartości etycznych John Henry Newman należy do wielkich doktorów Kościoła Urząd Nauczycielski Kościoła - wiara a moralność Zarys sytuacji problemu Pierwsze kontrinstancje Trzy przykłady na współzależność wiary i etosu a) Dekalog b) Określenie "chrześcijanin" c) Napomnienie apostolskie Wiara - moralność - Urząd Nauczycielski Teologia i etos Etos i wiara w Nowym Testamencie Interpretacja kwestii w teologii luterańskiej Teologia katolicka Nowe tendencje od Soboru Watykańskiego II Prawo naturalne, Ewangelia i ideologia w katolickiej nauce społecznej Katolickie rozważania Wiara jako droga Wprowadzenia do encykliki papieża o podstawach moralności Po co encyklika o moralności? Struktura i treść encykliki Część D Modlić się po chrześcijańsku Kosmiczna liturgia Szkic kazania o wieczystej adoracji Teologiczne ugruntowanie modlitwy i liturgii I. Kres religii? 1. Współczesna debata o kresie religii 2. Gdzie jest miejsce Biblii? 3. Co przemawia przeciw modlitwie? 4. Religijność bez słuchającego Boga II. Struktura i treść modlitwy chrześcijańskiej 1. Formalna struktura modlitwy chrześcijańskiej 2. Treściowa struktura modlitwy chrześcijańskiej 3. Wysłuchanie Modlitwa w naszych czasach Rozważania wstępne: światopogląd a modlitwa Modlitwa błagalna jako punkt wyjścia modlitewnego gestu Oczyszczenie błagania Przejście do uwielbienia i eschatologicznego charakteru modlitwy Uwagi końcowe: modlitwa niemych Myśli o modlitwie List pasterski na Wielki Post 1979 roku Przedmowa do: Rosel Termolen, Wallfahrten in Europa. Pilger auf den Straβen Gottes, Monachium 1987 [Pielgrzymki w Europie. Pielgrzymi na drogach Boga] Medytacja chrześcijańska Prezentacja pisma Kongregacji Nauki Wiary o wybranych aspektach medytacji chrześcijańskiej Modlitwa a medytacja "Panie, naucz nas się modlić". Wprowadzenie do: "30Giorni" (red.), Chi prega si salva, Rzym 2005 Móc powiedzieć "Ojcze nasz" Przedmowa do: Martin Bialas, Das geistliche Tagebuch des heiligen Paul vom Kreuz, Aschaffenburg 1976 [Dzienniczek duchowy św. Pawła od Krzyża] Część E Medytacje i modlitwy Droga krzyżowa naszego Pana Nadzieja ziarnka gorczycy Medytacje o dwunastu miesiącach roku Modlitwa do świętego Korbiniana Modlitwa przy kolumnie Maryi w Monachium Dodatek Od wydawcy I. Uwagi do "Opera omnia" II. Uwagi do tomu IV Część A: Wierzyć po chrześcijańsku Część B: Żyć po chrześcijańsku Część C: Działać po chrześcijańsku Część D: Modlić się po chrześcijańsku Część E: Medytacje i modlitwy Informacje bibliograficzne Część A: Wierzyć po chrześcijańsku Wprowadzenie do chrześcijaństwa Egzystencja chrześcijańska w świetle wiary Część B: Żyć po chrześcijańsku Stać się nowym człowiekiem w Chrystusie Wiara jako naśladowanie - powołanie do świętości Część C: Działać po chrześcijańsku Część D: Modlić się po chrześcijańsku Część E: Medytacje i modlitwy Wykaz literatury I. Źródła *[dalsze dane do wydań tekstów źródłowych zob. także pod. II.2] II. Literatura drugorzędna
Kod produktu
9788380613737
Oprawa
Miękka, środek kolorowy
Typ produktu
Książka
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel