Informacje o produkcie

Uzdrowić zranione życie

Produkt niedostępny
Wysyłka w dni
Koszt od 10.00
9.90 / 1szt.

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

Uzdrowić zranione życie
Kod produktu: 9788375022094
Producent: PROMIC-MARIANIE
PEŁEN OPIS

Znany polskim czytelnikom z licznych publikacji, autor pisze o zranieniach, jakich każdy doznaje w życiu i umieszcza je w perspektywie chrześcijańskiej nadziei. Philippe Madre jest psychiatrą, stałym diakonem, członkiem Wspólnoty Błogosławieństw.

SPIS TREŚCI

ŻYCIE ZAGROŻONE ... 5
CZYM JEST ŻYCIE? ... 12
Oś „przyjęcia daru” ... 12
Życie nośnikiem tożsamości ... 18
Życie – nieustanny rozwój ... 21
ZRANIENIE ŻYCIA. POJĘCIA PODSTAWOWE ... 24
Zarys zranienia ... 24
Przyczyny urazów ... 29
KRYTERIA ZRANIENIA ŻYCIA ... 42
Zaburzenie samoświadomości ... 45
Zgubna samotność ... 48
Fałszywa tożsamość ... 51
TOWARZYSZENIE ŻYCIU. KILKA WSKAZÓWEK ... 55
Czym jest prawdziwe towarzyszenie ... 55
Ufne słuchanie ... 58
Rozpoznanie owocem decyzji ... 59
Pogodzenie się z życiem ... 62
Otwarcie na Transcendencję ... 65
Sens ciała ... 68
Sens życia ... 70
Pocieszenie ... 73
POSŁANY, BY TOWARZYSZYĆ ŻYCIU ... 77

FRAGMENT


Zarys zranienia

Człowiek może być zraniony na płaszczyźnie samego życia, i nie jest to to samo co zranienie w sferze psychicznej czy organicznej.

Istnieje dziś wiele metod traktowania zranień uczuciowych i często mówi się o wewnętrznym uleczeniu lub terapii psychologicznej, mającej na celu zaradzenie takim objawom, co ma miejsce również w postępowaniu chrześcijańskim.

To prawda, że psychika ludzka, ze względu na wiele okoliczności raniących, jest często “naruszona” w swej nietrwałej równowadze. Objawy są tu niezwykle liczne; prawdę mówiąc istnieje tyle problemów psychouczuciowych, ile osób, które na nie cierpią. Każdy na swój sposób – świadomie lub nie – doświadcza cierpienia spowodowanego przebytym urazem.

Zranienie życia mieści się na innej płaszczyźnie i środki, jakich należy użyć, by je poddać terapii, a zwłaszcza uśmierzyć, są zupełnie odmienne. Dlatego należy dokładnie określić specyficzne aspekty i przyczyny zranienia.

Zranienie życia mieści się na innej płaszczyźnie niż płaszczyzna psychologiczna, chociaż może ją obejmować. Oznacza to, że przyczyna niektórych cierpień psychicznych nie leży w psychice ludzkiej, lecz znacznie głębiej, w sferze, którą możemy nazwać wymiarem duchowym człowieka, ośrodkiem tożsamości, a dokładniej tożsamością płciową.

W mojej książce na temat “zranienia życia” omawiam obszernie różne pojęcia osobowości duchowej, tożsamości i świadomości tożsamości. Odsyłam do niej tych, którzy są bliżej zainteresowani tym zagadnieniem.

Szczególnie silne urazy mogą zaatakować głęboką płaszczyznę życia człowieka, zwłaszcza gdy z powodu pewnych szczególnych okoliczności lub niepewnego etapu rozwoju życiowego jest on słaby i bezbronny.

Tak więc naruszenie wymiaru duchowego dotyka samej tożsamości z wszystkimi jej charakterystycznymi cechami i możliwościami. W rzeczywistości zniekształcające naruszenie nie podkopuje samej tożsamości, która pozostaje zawsze taką, jaka została nam dana. Życie jest darem, który z punktu widzenia jego godności i własnej tożsamości (zawsze płciowej) sam w sobie nigdy nie jest naruszony.

Natomiast zdarza się, że zostaje naruszona, a wiec poniekąd zniekształcona nasza świadomość „bycia samym sobą w procesie stawania się”, świadomość tożsamości płciowej. Mówiąc prościej: z powodu zranienia życia głębokie rozpoznanie tożsamościowe jest wypaczone, co wkonsekwencji prowadzi do stopniowych zmian zachowania związanych z tym (nieświadomym) zakłamanym obrazem samego siebie spowodowanym przez zranienie. Cały fragment (czy wiele fragmentów) życia kieruje się w ten sposób w złą stronę, wywołując rozmaite objawy natury psychologicznej, socjologicznej, a nawet biologicznej.

Terapeutyczna próba ucieczki do nauk humanistycznych - cokolwiek o nich sądzić - nie wystarczy, by wyeliminować to nieumyślne spaczenie, gdyż jego źródło znajduje się naskraju wymiaru duchowego, poza światem psychiki. Jest to zranienie życia.

Nie ma „zranień życia”, lecz jest tylko jedno zranienie, gdyż ludzkie życie stanowi jedność, której niepodobna podzielić na wiele części, niczym puzzle, które próbuje się połączyć i stworzyć z nich całość. Jest zranienie albo go nie ma. Nawet jeśli mówimy o życiu fizycznym, psychicznym, społecznym czy nawet duchowym, nie chodzi o różne „porcje życia”, lecz o życie jedno jedyne, dane, święte, które ogarnia wszystkie wymiary człowieka, by znaleźć wyraz i rozwinąć swój własny dynamizm.

Natomiast tam, gdzie występuje, zranienie życia objawiać się będzie w różny sposób, zależnie od osobowości tego, kogo dosięga, czasem przynosząc zaburzenia psychologiczne, fizyczne czy nawet duchowe. Po tych objawach nie rozpoznamy zranienia, ponieważ ich przyczyny mogą być inne. Rozpoznanie będzie możliwe dzięki niektórym szczególnym kryteriom, które omówimy później.

Na razie głównym celem tych uwag jest uwrażliwienie czytelnika, wierzącego lub niewierzącego, na palącą aktualność tego pojęcia - poniekąd mało znanego i ledwie raczkującego - jakim jest zranienie życia. Tylko spojrzenie chrześcijańskie może naprawdę je rozpoznać; nie dlatego, że chodzi o rzeczywistość wiary, ale dlatego, że za podstawę ma ono określoną perspektywę antropologiczną i tylko przez chrześcijaństwo przyjmowaną w pełni wizję człowieka.

Przytoczę przykład (autentyczny) dziewiętnastoletniej Rozalie, którą przejawia nasilające się skłonności samobójcze i autodestruktywne (jest ciężko chora na anoreksję). Chciałoby się jej pomóc, odsyłając do dobrego psychiatry. Ale jeżeli słuchając tego, co opowiada o swej przeszłości - o ile może o tym mówić - dowiadujemy się, że przez dłuższy czas, gdy miała dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście lat, była obiektem przemocy seksualnej ze strony swego starszego brata? Opierając się na omówionej wyżej triadzie diagnostycznej, można powiedzieć, że chodzi o zranienie życia. Stwierdzenie przypadku jest niestety trudne: pomoc psychiatry, psychoterapeuty czy proces uzdrowienia wewnętrznego nie wystarczą, nawet jeśli znacząco można ulżyć w ten sposób jej cierpieniu.

Tożsamość tej dziewczyny - czy raczej świadomość tożsamości płciowej - uległa tak daleko idącej zmianie, że trzeba albo zrezygnować, albo otworzyć się na inną nadzieję: nadzieję, że dzięki temu, co nazywamy towarzyszeniem życiu, możliwe stanie się swego rodzaju stopniowe wewnętrzne zmartwychwstanie.

W trakcie towarzyszenia odwołanie się do nauk humanistycznych lub medycznych jest czasem uzasadnione czy nawet konieczne, zawsze jednak na sposób uzupełniający. Wobec zranienia życia jedynym ratunkiem staje się to, co nazywamy „towarzyszeniem życiu”.

Przyczyny urazów

Nie istnieją tak naprawdę jakieś szczególne okoliczności, wywołujące zranienie życia. Niemniej jednak dwie główne kategorie, o których powiem za chwilę, potrafią wywołać to zjawisko, jakkolwiek nie powodują go za każdym razem. Mogą istnieć, a mimo to nie pociągać za sobą zranienia życia. W tym przypadku świadomość tożsamości nie jest wprost obiektem ich uderzenia. Powodują one zranienia natury czysto psychologicznej, są więc od strony terapeutycznej możliwe do przezwyciężenia jako takie. Krótko mówiąc, związek pomiędzy przyczyną a skutkiem nie zachodzi zawsze.

Przyczyn prawdziwego zranienia życia należy szukać w dwu sferach doznawanego cierpienia.

AGRESYWNE GARDZENIE CIAŁEM

Godność życia ludzkiego przebiega „przez ciało”, będące niejako odbiciem tożsamości płciowej dla samej osoby. Godność ciała nie polega na równowadze jego funkcji (bo co wówczas należałoby myśleć o chorym?), ale na tym, że wyraża ono istnienie. Godność nadaje ciału - ciału mężczyzny i kobiety - przesłanie (albo język) ciała. Jest to przesłanie daru. Dzięki ciału człowiek jawi się jako „byt daru”, daru z siebie, jako zryw ku bliźniemu, zryw również ku temu, co się nazywa transcendencją.

Ciało wyraża najlepiej swe przesłanie, przesłanie daru, przez wymiar płciowy, przenikający całą jego strukturę (i sferę psychiczną). Dzięki ciału człowiek może powiedzieć o sobie: żyję, by czynić z siebie dar. Oczywiście człowiek bardzo rzadko formułuje taką refleksję i dlatego tak rzadko występuje ona w katalogu jego własnych przekonań. W rzeczywistości jednak tożsamość płciowa wyraża za pomocą ciała (całego ciała, a nie tylko sfery genitalnej) tę głęboką zdolność bycia darem,która jest prawdziwą podstawą życia ludzkiego i jego godności.

Ciało mężczyzny różni się od ciała kobiety; ich sposób dawania siebie będzie więc różny, ale też komplementarny i równoważny.

Kiedy ciało doświadcza przemocy, zwłaszcza w wymiarze ściśle seksualnym, może powstać zranienie życia, możliwe bez względu na wiek, tym głębsze, im człowiek jest młodszy. Młody człowiek bowiem jest bardziej „podatny” na zranienie, ponieważ jego świadomość tożsamości nie rozwinęła się jeszcze na tyle, by mógł skutecznie stawić czoło takiemu urazowi.

Gdy wymiar seksualny doświadcza przemocy, albo gdy człowiek czuje się zgwałcony na tej płaszczyźnie, jest wielce prawdopodobne, iż powstanie zranienie życia.

Rosalie wielokrotnie padała ofiarą przemocy, i to ze strony rodzonego brata, i pojawiło się zranienie życia. Gdy jednak przyglądamy się zwyżkującym wynikom badań statystycznych dotyczących kazirodztwa w Europie (nie mówiąc o wielu krajach, w których praktyka ta przybrała znamiona jakby „kulturowej”), mamy powody do poważnego niepokoju.

W każdym razie pierwotny uraz nie zawsze powstaje podczas stosunku seksualnego (gwałt, kazirodztwo itd.). Wymiar seksualny mężczyzny lub kobiety wyraża się nie tylko w relacji erotycznej lub „stosunku skonsumowanym”. Wiele aspektów naszego zwyczajnego zachowania, w rozmaitych sytuacjach, nosi ślady tego zabarwienia seksualnego, zwłaszcza wszystko to, co dotyczy patrzenia na drugiego.

Tak więc pewne sposoby patrzenia na dziecko czy pewne charakterystyczne słowa, zdradzające pogardę dla jego ciała, mogą spowodować pojawienie się zranienia życia.

Podobnie praktykowane przez niektórych dorosłych, seksualnie zabarwione dotykanie dzieci lub młodocianych, odbierane przez tych ostatnich jako wyraz pogardy dla ich życia, godności.

Podobnie słowa lub pogardliwa czy upokarzająca postawa, jaką może okazywać dorosły wobec niepełnosprawnego, okaleczonego czy w widoczny sposób zdeformowanego.

Również zabieg przerwania ciąży (nawet wtedy, gdy decyzja została zasugerowana czy wręcz narzucona przez okoliczności) powoduje u kobiety - i to, jak się zdaje, zawsze - zranienie życia. Często sama kobieta uważa aborcję za gest bez znaczenia, a nasze współczesne społeczeństwa w dużej mierze przyczyniają się do podtrzymania takiej opinii. Ale prawda wygląda zupełnie inaczej! Jeżeli kobieta „wychodzi” po zabiegu psychicznie spokojna, to przecież nierzadko zdarza się, że „dosięga” ją później rzeczywistość zranionej tożsamości, powodując niemałe czy wręcz dramatyczne trudności wewnętrzne.

Nigdy nie uświadamiamy sobie dostatecznie tego, że człowiek żyjący nieustannie poszukuje swojej tożsamości. Dorosły niewątpliwie może bardziej zdawać sobie z tego sprawę, jednak nie do końca. Uświadomienie sobie to coś zupełnie innego niż intelektualna wiedza o tym, „kim jesteśmy”. Chodzi o doświadczanie całą istotą - nawet wtedy, gdy gnębi nas choroba lub rozpacz - dynamizmu życia i nieustannego odkrywania naszych możliwości, tego, co jeszcze możemy z siebie dać. Oto uświadomienie sobie tożsamości, jakie życie ludzkie wywołuje swym własnym dynamizmem. Tak więc nikt nie jest „zaszczepiony” przeciwko zranieniu życia.


 

 

 

Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Poleć ten produkt:

Jeżeli chcesz poinformować swojego znajomego o produkcie, który Twoim zdaniem może go zainteresować, skorzystaj z poniższego formularza.

Do:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Możesz podać więcej adresów e-mail, rozdzielając je przecinkami
Podpis:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Treść:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel