Modlitewnik dla dorosłych (bordo)

Modlitewnik dla dorosłych (bordo)
15,90 zł
15,90 zł
/ szt. brutto
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Darmowa dostawa od 199,00 zł
Możemy się modlić własnymi słowami lub korzystać z modlitewnika, zawsze jednak najważniejsze są szczerość intencji i prostota serca przed Bogiem.

Prezentowany modlitewnik zawiera wszystkie najważniejsze modlitwy, stare i nowe, znane i nieznane, skrócony katechizm, obrzędy Mszy świętej oraz sakramentów, najpiękniejsze nowenny i modlitwy do świętych oraz wybór pieśni. Duży druk jest walorem zwłaszcza dla osób starszych.

SPIS TREŚCI

Przedmowa ....................................................  5
 
Modlitwy wstępne
Znak Krzyża ...................................................  9
Modlitwa Pańska ............................................  9
Wyznanie wiary ..............................................  9
Uwielbienie Trójcy Świętej ............................. 12
Pozdrowienie Anielskie .................................. 12
Akt wiary ........................................................ 12
Akt nadziei ..................................................... 13
Akt miłości ..................................................... 13
Akt żalu ......................................................... 13
Modlitwa do Anioła Stróża ............................. 14
Anioł Pański ................................................... 14
Królowo nieba ............................................... 15
Pod Twoją obronę ......................................... 16
 
Z katechizmu
Dziesięć przykazań Bożych ........................... 19
Dwa przykazania miłości: Boga i bliźniego .... 20
Pięć przykazań kościelnych ........................... 20
Główne prawdy wiary .................................... 21
Trzy cnoty Boskie (teologalne) ...................... 21
Cztery cnoty kardynalne ................................ 22
Siedem darów Ducha Świętego ..................... 22
Osiem błogosławieństw ................................. 22
Siedem cnót głównych ................................... 24
Siedem grzechów głównych .......................... 24
Siedem sakramentów świętych ...................... 25
Najważniejsze dobre uczynki ........................ 25
Uczynki miłosierdzia względem duszy ........... 25
Uczynki miłosierdzia względem ciała ............. 26
Ostateczne rzeczy człowieka ........................ 26
 
Sakramenty uzdrowienia
Sakrament pokuty i pojednania ..................... 29
Pięć warunków dobrej spowiedzi ................... 30
Prośba o światło do Ducha Świętego ............ 31
Codzienny (wieczorny) rachunek sumienia ... 31
Rachunek sumienia przed spowiedzią .......... 32
Skrócony rachunek sumienia ..................... 33
Szczegółowy rachunek sumienia ............... 36
Żal za grzechy................................................ 52
Mocne postanowienie poprawy ..................... 53
Szczera spowiedź ......................................... 55
Modlitwa przed spowiedzią ........................ 55
Obrzęd pokuty ........................................... 56
Modlitwa po spowiedzi ............................... 59
Zadośćuczynienie .......................................... 60
Sakrament namaszczenia chorych ........... 62
Obrzęd sakramentu namaszczenia chorych .. 63
 

Msza święta
Obrzędy Mszy świętej .................................... 72
 
Litanie i nabożeństwa
Litania do Najświętszego Imienia Jezus ...... 105
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa ....... 109
Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa ...... 112
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana ......... 114
Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny ........ 117
Litania do św. Józefa ................................... 121
Litania do wszystkich Świętych .................... 124
Litania do Ducha Świętego .......................... 132
Litania do Miłosierdzia Bożego .................... 136
Droga krzyżowa .......................................... 141
Różaniec ..................................................... 155
Różaniec I ................................................... 156
Różaniec II .................................................. 169
Koronka do Miłosierdzia Bożego ................. 182
Nowenna do Miłosierdzia Bożego ............... 184
Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ..... 197
Nowenna za przyczyną bł. Stanisława Papczyńskiego ...... 200
 
Modlitwy różne
Modlitwy na rozpoczęcie dnia ...................... 211
„Panie Boże wszechmogący...” ................ 211
„Wszechmogący Ojcze...” ........................ 211
„Ojcze niebieski...” ................................... 211
„Jezu drogi...” .......................................... 212
Modlitwa poranna kard. Leo Suenensa ... 214
Modlitwa św. Franciszka z Asyżu ............. 215
Modlitwa bł. Jerzego Matulewicza ............ 216
Prośba o Bożą opiekę każdego dnia ....... 216
Codzienne ofiarowanie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa ..... 217
Akt oddania się Matce Bożej .................... 218
Modlitwy przed posiłkiem i po posiłku........... 219
Modlitwy na zakończenie dnia ..................... 221
Modlitwa wieczorna (I) ............................. 221
Modlitwa wieczorna (II) ............................ 222
Pieśń słoneczna ...................................... 223
Daj, Panie, bym spłonął ........................... 225
Modlitwa o umocnienie w słabości ........... 226
Modlitwy do Boga Ojca ................................ 227
Akt ofiarowania się Bogu Ojcu ................. 227
Ofiarowanie siebie Bogu .......................... 227
Akt ofiarowania się Bogu ......................... 228
Postanowienie czynienia woli Bożej ......... 229
Dziękczynienie Bogu za otrzymane łaski . 229
Modlitwa do Bożej Opatrzności ................ 230
Uwielbienie Bożego Miłosierdzia .............. 231
Modlitwy do Pana Jezusa ............................ 235
Modlitwa dziękczynna .............................. 235
Modlitwa w cierpieniu ............................... 235
Dziękuję Ci, Jezu… ................................. 236
Akt ofiarowania się Zbawicielowi .............. 238
Modlitwy do Ducha Świętego ....................... 239
„Duchu Święty, który napełniasz...” ......... 239
„Przyjdź, Duchu Święty...” ........................ 239
„O Duchu Święty, Duszo mej duszy...” ..... 240
Ofiarowanie się Duchowi Świętemu ......... 240
Modlitwa do Ducha Świętego ................... 241
Modlitwa św. Augustyna .......................... 241
Modlitwa Symeona Nowego Teologa ....... 242
Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego ............ 243
Chwała Duchowi Świętemu ...................... 245
Modlitwy do Najświętszej Maryi Panny ........ 246
Potężna Niebios Królowo ......................... 246
Apel Jasnogórski ..................................... 247
Modlitwa św. Bernarda ............................ 247
Witaj Królowo ........................................... 248
Pozdrowienie Maryi ................................. 248
Modlitwa św. Antoniego z Padwy ............. 250
Modlitwa bł. Stanisława Papczyńskiego ... 250
Modlitwa do Maryi Niepokalanej .............. 251
O Mistrzyni najłaskawsza… ..................... 252
Modlitwa św. Ojca Pio .............................. 253
Akt zawierzenia Maryi, Matce Miłosierdzia ....... 254
O Matko moja, wzmocnij mą duszę… ...... 256
Modlitwy uwielbienia i adoracji ..................... 257
Powitanie Najświętszego Sakramentu ..... 257
Uwielbienie Boga ..................................... 256
Uwielbienie Trójcy Świętej ....................... 259
Wezwanie do Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie ..... 259
Modlitwy w różnych intencjach .................... 264
Za Kościół ................................................ 264
Za papieża ............................................... 265
Za biskupa ............................................... 265
Za kapłanów ............................................ 266
Prośba o świętych kapłanów ................... 266
Za pełniących służbę w Kościele ............. 267
O powołania kapłańskie ........................... 267
O jedność chrześcijan ............................. 268
Za prześladowanych chrześcijan ............. 268
O nawrócenie grzeszników ...................... 269
Za rodziców ............................................. 270
Za dzieci .................................................. 271
Za rodzinę ............................................... 272
Za krewnych i przyjaciół ........................... 272
Modlitwa za rodziny ................................. 273
Modlitwa osób starszych ......................... 274
Za tych, którzy dzisiaj umrą ..................... 274
Modlitwa za Ojczyznę .............................. 275
Za rządzących państwami ....................... 276
Za głowę państwa .................................... 276
Za głodujących ........................................ 277
Za uchodźców ......................................... 277
Modlitwa o kanonizację bł. Stanisława Papczyńskiego ....... 278
Modlitwa o kanonizację bł. Jerzego Matulewicza .............. 279
Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Kazimierza Wyszyńskiego ....... 279
Modlitwa o powołania do Zgromadzenia Księży Marianów ......... 280
Modlitwa za Zgromadzenie Marianów ...... 280
Modlitwy w różnych potrzebach ................... 283
Modlitwa do św. Michała Archanioła ........ 283
O zachowanie pokoju .............................. 284
O uświęcenie pracy ................................. 284
O odpuszczenie grzechów ...................... 285
O serce miłosierne ................................... 285
O uproszenie miłości ............................... 286
O zgodę ................................................... 286
O miłość do tych, którzy nas trapią .......... 287
O pokorę ................................................. 287
Modlitwa o pokorę ................................... 288
Modlitwa o zrozumienie sensu cierpienia ... 288
Prośba o dar modlitwy (I) ......................... 289
Prośba o dar modlitwy (II) ........................ 290
Modlitwa o poczucie humoru i pogodę ducha ...... 290
O wsparcie w trudnych chwilach .............. 291
O wewnętrzną wolność ............................ 292
O rozpoznawanie prawdy ........................ 292
O odwagę w wypowiadaniu prawdy ......... 293
Modlitwa o pogodę ducha ........................ 294
Modlitwa o łaskę przebaczenia ................ 294
O życie łaską chwili .................................. 295
O opiekę Bożą ......................................... 296
O poznanie Boga ..................................... 297
Prośba o łaskę wzrostu duchowego ........ 297
O łaskę wiernego pełnienia woli Bożej .............. 298
O łaskę bycia miłosiernym dla bliźnich ..... 299
O dobre plony .......................................... 301
Dziękczynna za plony .............................. 302
O pogodę ................................................ 302
W jakiejkolwiek potrzebie ......................... 303
Modlitwa przed rozpoczęciem pracy ........ 303
Modlitwa o bezpieczeństwo w ruchu drogowym ...... 303
Modlitwa przed podróżą .......................... 304
Modlitwa przed spotkaniem ..................... 305
O ufność .................................................. 305
O dobrą śmierć ........................................ 306
Modlitwa o łaskę dobrej śmierci ............... 306
Modlitwy za zmarłych na każdy dzień tygodnia ........ 308
Akt miłosierdzia za poddanych oczyszczeniu ....... 313
Za zmarłą matkę lub ojca ......................... 314
Za zmarłych rodziców .............................. 314
Za zmarłego męża lub żonę ..................... 314
Za zmarłego syna lub córkę ..................... 315
Za bliskiego zmarłego .............................. 316
Za zmarłych braci, siostry i krewnych ................ 316
Za zmarłych krewnych i bliskich ............... 317
W rocznicę śmierci rodziców, krewnych i bliskich ........ 318
W rocznicę śmierci ................................... 319
Za zmarłych kapłanów ............................. 319
Za zmarłych przyjaciół ............................. 319
Za zmarłych sąsiadów ............................. 320
Za zmarłych znajomych ........................... 320
Za zmarłych współpracowników ............... 321
Za zmarłych zapomnianych przez najbliższych ............ 321
Za zmarłe ofiary wypadków, katastrof i kataklizmów ....... 322
Za spoczywających na tym cmentarzu ..... 323
Za wszystkich zmarłych ........................... 323
Za zmarłych ............................................. 324
 
Wybór śpiewów
 Śpiewy na Adwent ....................................... 329
Archanioł Boży, Gabryjel ......................... 329
Spuśćcie nam na ziemskie niwy ............... 329
Mądrości, która z ust Bożych wypływasz . 330
Niebiosa, rosę spuście nam z góry .......... 331
Po upadku człowieka grzesznego ........... 331
Zdrowaś bądź, Maryja ............................. 332
Śpiewy na Boże Narodzenie ....................... 333
Anioł pasterzom mówił ............................. 333
Bóg się rodzi, moc truchleje ..................... 334
Cicha noc, święta noc .............................. 335
Dzisiaj w Betlejem .................................... 336
Gdy się Chrystus rodzi ............................ 336
Lulajże, Jezuniu ....................................... 337
Mędrcy świata, monarchowie ................... 337
Pójdźmy wszyscy do stajenki ................... 338
Przybieżeli do Betlejem pasterze ............. 339
Tryumfy Króla Niebieskiego ..................... 339
Wśród nocnej ciszy .................................. 340
W żłobie leży, któż pobieży ...................... 340
Śpiewy na Wielki Post .......................................
Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz ................. 341
Bądź mi litościw ....................................... 342
Bliskie jest królestwo Boże ....................... 342
Jezu Chryste, Panie miły ......................... 343
Króla wznoszą się znamiona ................... 343
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony ... 344
Krzyżu święty, nade wszystko ................. 344
Ludu, mój ludu ......................................... 345
W krzyżu cierpienie ................................. 346
Śpiewy na Okres Wielkanocny .................... 347
Chrystus zmartwychwstał jest .................. 347
Nie zna śmierci Pan żywota ..................... 347
O dniu radosny, pełen chwał ................... 348
Otrzyjcie już łzy płaczący ......................... 348
Sekwencja wielkanocna ........................... 349
Wesel się Królowo miła ............................ 350
Wesoły nam dzień dziś nastał .................. 350
Zwycięzca śmierci .................................... 351
Ku czci Najświętszego Sakramentu ............. 352
Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa .......... 352
Chwała i dziękczynienie ........................... 352
Dzięki, o Panie, składamy dzięki .............. 353
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz ...................... 353
Ja wiem, w kogo ja wierzę ....................... 354
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź .................... 355
Jezusa ukrytego ...................................... 356
Kłaniam się Tobie .................................... 356
Niechaj będzie pochwalony ..................... 357
O mój Jezu w Hostii skryty ....................... 357
O Zbawcza Hostio ................................... 358
Pan Jezus już się zbliża ........................... 358
Panie, dobry jak chleb ............................. 359
Przed tak wielkim Sakramentem .............. 360
U drzwi Twoich ........................................ 361
Upadnij na kolana .................................... 361
Witam Cię, witam ..................................... 362
Zbliżam się w pokorze ............................. 362
Śpiewy do Serca Pana Jezusa .................... 363
Cóż Ci, Jezu, damy .................................. 363
Jezu miłości Twej ..................................... 364
Kochajmy Pana ........................................ 364
Najświętsze Serce Boże .......................... 365
O niewysłowione szczęście zajaśniało ..... 365
Pobłogosław, Jezu drogi .......................... 365
Twemu Sercu cześć składamy ................. 366
Z tej biednej ziemi .................................... 366
Śpiewy ku czci Matki Bożej .......................... 367
Apel Jasnogórski ..................................... 367
Bogurodzica ............................................ 367
Była cicha i piękna jak wiosna ................. 368
Chwalcie łąki umajone ............................. 369
Czarna Madonna ..................................... 369
Cześć Maryi ............................................. 370
Do Ciebie, Matko, Szafarko łask .............. 371
Gwiazdo śliczna, wspaniała ..................... 371
Idźmy, tulmy się jak dziatki ....................... 372
Królowej Anielskiej ................................... 372
Matko Najświętsza, do Serca Twego ....... 373
Matko Niebieskiego Pana ........................ 373
My chcemy Boga ..................................... 374
O Maryjo, przyjm w ofierze ...................... 374
Po górach, dolinach ................................. 375
Serdeczna Matko ..................................... 376
Weź w swą opiekę ................................... 376
Witaj, Królowo nieba ................................ 377
Witaj święta i poczęta niepokalanie ......... 377
Z dawna Polski Tyś Królową .................... 378
Zawitaj, Królowo Różańca świętego ........ 379
Zdrowaś Maryja ....................................... 379
Śpiewy na różne okazje .............................. 380
Boże, coś Polskę ..................................... 380
Boże, w dobroci ....................................... 380
Chrystus, Chrystus .................................. 381
Chrystus Wodzem ................................... 382
Ciebie, Boga, wysławiamy ....................... 382
Com przyrzekł Bogu ................................ 385
Duszo Chrystusowa ................................. 385
Jezu, ufam Tobie ..................................... 386
Kiedy ranne wstają zorze ........................ 387
Kto się w opiekę ...................................... 387
Nie rzucim Chryste .................................. 388
O Krwi i Wodo .......................................... 389
O, Panie, Tyś moim Pasterzem ................ 389
O Stworzycielu Duchu ............................. 390
Pod Twą obronę, Ojcze na niebie ............ 391
Pójdź do Jezusa ...................................... 392
Przybądź, Duchu Święty .......................... 392
Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę ............ 393
Szczęśliwy, kto sobie Patrona ................. 394
Wierzę, iż żyje mój Odkupiciel ................. 394
Wszystko Tobie oddać pragnę ................ 395
 
Dodatek
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny ........... 396
Gorzkie żale 407Kod produktu
9788375026009
Oprawa
Miękka, środek kolorowy
Typ produktu
Książka
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel