Panu memu śpiewać chcę

Panu memu śpiewać chcę
37,80 zł
37,80 zł
/ szt. brutto
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Darmowa dostawa od 199,00 zł

Nowe, poprawione i uzupełnione wydanie śpiewnika z 1997 r., który zawiera pieśni stare i nowe, znane i mniej znane. Kompozycja śpiewnika ułożona jest tak, aby można je było śpiewać podczas liturgii, a także przy innych okazjach, np. na obozach, pielgrzymkach itd. Śpiewnik zawiera zapis nutowy.

SPIS TREŚCI

Alfabetyczny spis tytułów śpiewów
 
A
A pod krzyżem Matka stała 316
Abba – Ojcze 7
Abba, Ojcze, tchnij w nas Ducha 8
Ach, ubogi żłobie 274
Ach, witajże pożądana 275
Alleluja! Biją dzwony 344
Alleluja! Bogu cześć 344
Alleluja! Chrystus Król 346
Alleluja! Chrystus zmartwychwstał 347
Alleluja! Chwalcie Pana 347
Alleluja! Jezus Chrystus jest Panem 348
Alleluja! Jezus z grobu wstał 349
Alleluja! Żyje Pan 349
Alleluja... zmartwychwstał Pan 343
Anioł pasterzom mówił 275
Anioł zapowiada 247
Ave Maria 368
 
B
Bądź pochwalon, o Baranku 327
Bądź pochwalony 9
Bądź pozdrowiony, Jezu 9
Błagamy Ciebie, Duchu Święty 10
Błogie wzruszenie 11
Błogosław, Chryste 12
Błogosław, Panie, nas 13
Błogosławion jesteś, Panie 317
Błogosławiona jesteś, Maryjo 369
Błogosławiona Maryjo 369
Błogosławiony, kto czci Pana 276
Błogosławiony naród 318
Bogu z Jego darów 14
Boża miłość 173
Boże Dziecię 277
Boże litościwy 319
Boże łaskawy 320
Boże miłosierny 206
Boże, mój Boże 320
Boże mój, spragniony jestem 15
Boże mój, wołam do Ciebie 321
Boże Najwyższy 16
Boże nasz 248
Boże, obdarz Kościół Twój 17
Boże, przed Tobą 18
Boże, Stwórco sprawiedliwy 322
Boże wszechmocny 19
Boże, co nie masz początku 19
Boże, zmiłuj się nad nami 20
Bóg nad swym ludem 14
Bóg nam mówi 322
Bóg się rodzi 278
Bóg się z Panny narodził 279
Bóg to mój Pan 207
Bóg twój i Pan 248
 
C
Cały do Ciebie należę 21
Cały świat pełny Twej miłości 22
Chcemy sławić Cię 207
Chcę dziękować 208
Chlebem życia posileni 174
Chryste, coś bóstwa blaskiem 279
Chryste, Ty jesteś 23
Chryste, Tyś nieba Królem 23
Chryste, Tyś życiem 24
Chryste, Władco ziemi 25
Chryste, zbawienie ludzkości 280
Chrystus, Królem czasu 33
Chrystus Pan przyszedł 26
Chrystus Pan zmartwychwstał 350
Chrystus z nieba posłany 27
Chrześcijanin to ja 28
Chwalę Ciebie, Panie 209
Chwalę mojego Boga 210
Chwalimy Pana dziś 211
Chwalmy Boga 29
Chwała niech będzie Tobie 323
Chwała Panu i cześć 209
Ciągle zaczynam od nowa 30
Cicha noc 282
Ciebie całą duszą pragnę 32
Cieszmy się i pod niebiosy 282
Ciężko mi dźwigać krzyż 34
Com przyrzekł Bogu 324
Czego chcesz od nas, Panie 174
Czekam na Ciebie 249
Czemu, dobry Panie 325
Człowiek dać Ci nic nie może 35
Czy wy wiecie 35
 
D
Dałeś nam Chleb z nieba 175
Dałeś nam przykład 326
Dar chleba i wina 36
Dla Ciebie, Chryste 37
Dla Ciebie, Jezu 37
Do Boga mego 38
Do ołtarza 39
Do szopy, hej, pasterze 283
Dobry Pan 176
Dobry Pasterzu 40
Drogę dla Pana przygotujcie 284
Duchu Boży 327
Duchu Święty 40
Duchu żyjącego Boga 351
Dzieciątko dostojne 285
Dziękczynne pieśni 212
Dziękujmy Mu za miłość 177
Dziękujmy Panu 213
Dzisiaj w Betlejem 286
 
G
Gdy Jan wypełniał zadanie 286
Gdy się Chrystus rodzi 288
Gdyby Bóg nie kochał nas 41
Gdzie jesteś, Betlejem 288
Gdzie miłość wzajemna 42
Głoście chwałę Boga 213
Godzien jesteś 214
Godzien, o godzien jest nasz Pan 215
Grajcie Panu 289
Gwiazda, co zaćmiewa blaski 290
 
H
Hej, w dzień Narodzenia 291
Hetmanka 370
Hymn Kongresu Eucharystycznego 172
 
I
Idzie mój Pan 177
Idziesz przez wieki 43
 
J
Ja jestem z wami 44
Ja kocham Cię 216
Jak błyskawica znak Twój 45
Jak dobrze jest dziękować 217
Jak naród wybrany 328
Jak przedziwne Imię 217
Jak wielka i szeroka ziemia 218
Jak ziemia spragniona 46
Jakże wielka godność Matki 371
Jam jest Chlebem żywym 178
Jam jest Pasterz dobry 47
Jam nie godzien Panie 178
Jasnogórska można Pani 372
Jasności nieba 47
Jasny Płomieniu miłości 250
Jeden chleb 48
Jeden jest tylko Pan 49
Jest droga 351
Jesteś, Panie, Chlebem życia 179
Jesteś radością mojego życia 219
Jezu, Bóstwem równy Ojcu 50
Jezu drogi, Tyś miłością 180
Jezu, miłości Twej 181
Jezu na krzyżu 328
Jezu, nasze odkupienie 51
Jezu, okaż miłosierdzie 52
Jezu, sądzony przez ludzi 330
Jezu, zmęczony wędrówką 51
Jezu, zostań w nas 182
Jezus Chrystus jest moim zbawieniem 220
Jezus daje nam zbawienie 221
Jezus jest mym Przyjacielem 53
Jezus jest tu 222
Jezus, Król wszechświata 352
Jezus malusieńki 291
Jezus swoją Matkę pozostawił 373
 
K
Kiedy niosę Tobie młody wiek 54
Kiedy po mrokach 55
Kościele święty 56
Królowi chwała, cześć 222
Królów Król 353
Królu wieczności i czasu 57
Kto Bogu ufa 58
Kto zaufał Bogu 251
Któż nam zagrozi 59
 
L
Ludu Kapłański 59
 
Ł
Łamiesz Chleb 182
 
M
Marana Tha 60
Mario, Matko polskiej ziemi 374
Maryjo, czysta Dziewico 375
Maryjo, słuchasz modlitwy 375
Maryjo, śliczna Pani 377
Matka 378
Matko Bolesna 379
Matko, która nas znasz 380
Matko, prowadź nas 381
Mędrcy świata 292
Miłujcie się wzajemnie 183
Mizerna cicha stajenka 293
Modlą się wraz z Matką 382
Mój Pan żyje 223
Mój Zbawicie l61
Msza De Angelis 406
Msza I 393
Msza II 395
Msza III 396
Msza IV 398
Msza V 400
Msza VI 401
Msza VII 403
Msza VIII 405
My jesteśmy chrześcijanie 62
 
N
Na całą ziemię niech leci wieść 62
Na miłość Twoją, Panie 64
Na Ostatniej Wieczerzy 184
Na swojej dłoni 64
Na świętej Uczcie Baranka 66
Nad Jordanem 252
Nadeszła oto godzina 329
Nadszedł piękny dzień 253
Najświętszy Królu wszechświata 67
Najwyższej chwały godzien 68
Nasz Pan jest Dobrym Pasterzem 69
Nasz Zbawicielu 70
Nasze życie to wędrówka 70
Nie mam nic 72
Niebiańskim blaskiem pogodny 72
Niebiosa, rosę ślijcie 254
Niebiosa, deszcz z góry spuśćcie 255
Niech będzie chwała 224
Niech cały świat 73
Niech dźwięczy pieśń 224
Niech na Imię Twoje, Jezu 225
Niech nowy naród wybrany 354
Niech radość przenika 74
Niech się radują niebiosa 256
Niech śpiewa niebo 185
Niech wszystkie rzeki 294
Niech zabrzmi Panu 226
Niech zabrzmią hymny 186
Niechaj sławią Cię 227
Niechaj z nami będzie Pan 75
Niepokalana Królowa 383
Niepokalanej Pani Cherubów 384
Nieznana gwiazda 294
Niosę w darze 76
Nocą Ogród Oliwny 330
Nową pieśń śpiewajcie 76
 
O
O Boże mój 77
O Boże, widzisz utrudzonych 78
O Boże, dary Ci niesiemy 79
O Boże, przyjmij dary 79
O Chryste, światło aniołów 296
O Chryste, Zbawco mój 187
O Chryste, Ty w nas trwaj 80
O dobre czyny 81
O dobry Jezu 354
O gwiazdo betlejemska 297
O mili Królowie 298
O Panie mój 82
O Panie nasz, Panie 83
O Panie, szukasz dzieci Twych 84
O Panie, Ty nam dajesz 187
O Panie, Tyś moim Pasterzem 84
O przyjmij, Panie 85
O Synu Boga Jedyny 298
O światłości wiekuista 86
O tej dobie 299
O wielki Władco 257
O Zbawicielu, przed Twój tron 87
Od bram dalekich 300
Od świtu aż po zmierzch 227
Ofiara krzyża 88
Ofiarą moją, Boże 257
Ojcze, chwała Tobie 228
Ojcze, przebacz im 331
Okaż nam, Panie 88
Oto Bóg nas wezwał 259
Oto Bóg objawi się 260
Oto Chleb Aniołów 188
Oto jest Baranek Boży 189
Oto jestem, Panie 89
Oto przychodzę 260
Oto radość wielka 90
Otwórz się niebo 261
Otwórz, Panie, serca mego drzwi 91
Otwórzcie bramy 262
Otwórzcie drzwi Chrystusowi 92
Owoc naszej pracy 93
 
P
Padnijmy twarzą 332
Pan Bóg jest łaskawy 332
Pan jest Królem 301
Pan jest pieśnią 94
Pan jest zawsze mym Pasterzem 333
Pan łączy nas 190
Pan mój Pasterzem moim jest 95
Pan nie opuszcza nigdy 228
Pan Wieczernik przygotował 191
Pan zmartwychpowstał 355
Pan zstąpił z nieba 191
Pan żyje dziś 356
Panem jest 357
Panie dobry jak chleb 192
Panie, który dałeś wieczne trwanie 193
Panie, mój Boże 96
Panie, naucz nas modlić się 97
Panie, nie zasłużyłem 194
Panie, przebacz nam 98
Panie, tak bliski 99
Panie, Twa łaska 229
Panie, Ty jesteś naszą miłością 97
Panie, Ty jesteś początkiem i kresem 99
Panie, umocnij wiarę naszą 195
Panie, w krzyżu Twoim 334
Paschalny dzwon 357
Pełna jest ziemia 230
Pełne nadziei 263
Piękna Pani 385
Piękno jest w Tobie 386
Płomieniu miłości 100
Pochwalony bądź 231
Pochyl się, Panie, nad nami 101
Pokładam w Panu ufność 335
Pokłon Panu 336
Pokój zakwitnie 263
Pomiędzy lud swój idzie sam 196
Pomiędzy nami idziesz, Panie 102
Pomóż nam, Panie 102
Pośród ludów będę chwalił Cię 231
Pozdrowiona bądź 264
Pójdźcie wszystkie narody 103, 196
Pójdźmy wszyscy do stajenki 302
Pójdźmy, złóżmy Panu 233
Póki życia mego 234
Pragnę Cię wielbić 235
Pragnę złożyć 104
Pragniemy Ciebie 105
Prosimy Ciebie 106
Prowadź mnie 107
Przebacz, Ojcze, grzechy 107
Przed Tobą, Boże 108
Przed Tobą stajemy, o Chryste 109
Przed Tobą, Ojcze 336
Przed Twym ołtarzem 109
Przedwieczny Stwórca światłości 387
Przejęty świętą radością 337
Przekaż, Boże, sąd Królowi 302
Przeogromna ziemio 235
Przez Chrztu świętego dary 110
Przybądź, Duchu Święty 358
Przybądź, Panie 265
Przybieżeli do Betlejem 303
Przychodzę z daleka 111
Przygotuję Ci serce 112
Przyjdź – Ojcze ubogich 359
Przyjdź, o Zbawicielu 304
Przyjdź Pocieszycielu 113
Przyjdź z pokłonem, Ludu Boży 114
Przyjm, dobry Ojcze 114
Przyjm, Święty Ojcze 115
Przyjmij, Boże, nasze dary 116
Przyjmij, dobry Jezu 117
Przyjmij lud Twój, Boże 118
Przyjmij, o Najświętszy Panie 118
Przyjmij, Panie 119
Przyrzekałem 119
Przystąpmy, chwalmy Go 120
Przystąpmy do szopy 305
 
R
Radosną śpiewajmy nowinę 360
Radością naszą jesteś Ty 121
Raduj się niebo 266
Radujcie się w Panu 267
Radujmy się 361
Radujmy się w Bogu 236
 
S
Serce me do Ciebie wznoszę 122
Serce najsłodsze Jezusa 123
Siebie, Jezu, nam oddałeś 197
Skałą i zbawieniem 123
Składamy Ci, Ojcze 124
Skosztujcie i zobaczcie 198
Sławimy Ciebie 125
Słowo Twoje pochodnią 126
Słowo zrodzone przed światłem 126
Słowo zrodzone przez Ojca 127
Spojrzyj na te dary 128
Spotkał mnie dziś Pan 237
Spójrz, Miłosierny 338
Spójrz, Ojcze nasz 128
Sprawdź serce me 129
Sprawiedliwości słońce 338
Stańmy wszyscy 130
Stwórco gwiaździstych przestworzy 131
Stwórco wszelkiego istnienia 132
Syn Jedyny Najwyższego 305
Synu Jedyny światłości 133
Szara droga 134
Szedłem kiedyś inną drogą 135
Szukać szczęścia 136
Szukamy Ciebie 268
 
Ś
Śliczna gwiazda 306
Śpiewaj hosanna 238
Śpiewaj Kościele 387
Śpiewajcie Panu 307
Śpiewajcie Panu nową pieśń 138
Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynienia 137
Śpiewajmy Panu 239
Świadkami będziecie 139
Świat na Ciebie czeka 269
Światło jasne i potężne 362
Światło wschodzi 308
Świętemu Bogu oddaj cześć 239
Święty jest nasz Bóg 240
 
T
To przykazanie 140
Trójca niepojęta 141
Tryumf krzyża 363
Tryumfy Króla niebieskiego 309
Ty jesteś Chlebem żywym 199
Ty, który jesteś Synem Boga 310
Tyś obrońcą mego życia 142
 
U
Uczta w Kanie 200
Usłysz, dobry Boże 270
Uwielbiam Ciebie 201
Uwielbiam Cię, o mój Boże 143
Uwielbiam Cię, Jezu 241
 
W
W hołdzie pokornej modlitwy 144
W tej ofierze 144
W Twoje ślady 145
W Twojej Mszy świętej 145
W tym świętym czasie 270
W ubożuchnej stajence 311
W żłobie leży 312
Warto dla jednej miłości żyć 146
Wejdźmy do Jego bram 242
Wesel się, Królowo Nieba 364
Wesołą nowinę 313
Wielbimy Ciebie 243
Wielbimy Ciebie – Alleluja 244
Wielbimy Imię Pana 339
Wiele jest serc 149
Wielkie dzieła Twoje 149
Więc, Panie, chciej 147
Witaj Ciało Chrystusowe 202
Witaj Serce Jezusa 150
Wnijdę do Twego ołtarza 151
Wskaż mi, Panie, drogi Twoje 271
Wspaniały Dawco Miłości 152
Wstanę i pójdę 152
Wszechmocny Królu wieczności 153
Wszechmogący wieczny Boże 203
Wszechświat głosi mądrość Boga 154
Wszyscy jesteśmy świątynią 155
Wszyscy przystąpcie ufnie 324
Wszyscy razem śpiewajmy Panu 156
Wszystkie, Jezu, prace moje 157
Wszystkie ludy sławcie Pana 157
Wszystkie moje troski 158
Wszystkie narody 364
Wszystko, co żyje 244
Wszystko jest od Ciebie 159
Wszystko Tobie 160
Wszystko to, co mamy 160
Wśród nocnej ciszy 314
Wśród pól zielonych 389
Wy jesteście na ziemi światłem Mym 161
Wybrana Królowo 389
Wykrzykuj ziemio 162
Wypatrujcie tęsknie 272
Wysławiajcie Imię Pana 314
Wysłuchaj, Boży Baranku 162
Wyśpiewujcie na cześć Pana 163
Wznieśmy swe ręce 245
 
Z
Z Duchem Świętym 164
Z głębi serc naszych 164
Z jaką miłością złożyłaś Bogu 391
Z narodzenia Pana 315
Z otchłani grzechu 340
Zapal w nas, Panie 165
Zaświtał blaskiem promiennym 365
Zbawicielu wszystkich ludzi 341
Zbawieniem moim jest Pan 167
Zbawienie przyszło przez krzyż 166
Zbliżam się w pokorze 204
Ze mną jesteś, Panie 168
Zebrani w tej świątyni 168
Ześlij nam, Ojcze 273
Zjednoczeni w Duchu 169
Złącz, Panie, miłujących Cię 170
Złożę na Pańskim stole 170
Zmartwychpowstał Pan 366
Zmartwychwstał Jezus 367
Zmiłuj się, Stwórco 341
Zobaczcie, jak wielką miłością 246
Zwykły chleb 205


Kod produktu
9788375020847
Oprawa
Miękka, środek kolorowy
Typ produktu
Książka
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel